Menu Driver Sign-Up

[GrabCar] V/v Điều chỉnh Giải thưởng CT “Hành Khách Bí ẩn”, từ 5/9/2016

Kính gửi Quý Tài xế,

GrabCar trân trọng gửi thông tin về việc điều chỉnh cơ cấu giải thưởng chương trình “Quay số may mắn – Bất ngờ mỗi ngày”

Phạm vi áp dụng: TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh

Thời gian áp dụng: 05/09/2016 đến khi có thông báo mới.

Chi tiết chương trình:

Chương trình  “Quay Số May Mắn – Bất ngờ mỗi ngày”

Đối tượng tham gia: Đối tác đang hoạt động loại hình GrabCar trên toàn quốc

Thể lệ tham gia:

 • Trong thời gian diễn ra chương trình sẽ có Đội thanh tra thị trường và Hành Khách Bí Ẩn (HKBA) ngẫu nhiên thực hiện những chuyến đi cùng tài xế.

 • Thông qua đánh giá từ đội thanh tra thị trường và các HKBA, mỗi 1 chuyến xe được đánh giá “ĐẠT YÊU CẦU” tài xế nhận được 1 quay số may mắn.

 • Hệ thống tiến hành quay số để chọn ra tài xế may mắn nhất trong ngày.

 • Giải thưởng sẽ được trao trực tiếp cho tài xế may mắn ngay khi có kết quả.

Cơ cấu giải thưởng:

Điều kiện xét thưởng:

 • Kết quả đánh giá từ HKBA trong ngày “ĐẠT YÊU CẦU”.

 • Mỗi chuyến đi được đánh giá “ĐẠT YÊU CẦU” tài xế sẽ nhận được 1 cơ hội tham gia quay số may mắn.

 • Nếu trong ngày tài xế thực hiện nhiều hơn 1 cuốc xe được HKBA đánh giá nhưng kết quả không đồng nhất, sẽ bị loại quyền lợi tham gia quay số.

 • Kết quả đánh giá của các ngày trước không ảnh hưởng đến kết quả của ngày hôm sau.

Ví dụ: Ngày 1: Tài xế được đánh giá “KHÔNG ĐẠT YÊU CẦU” => Không được tham gia quay số.

Ngày 2: Tài xế được đánh giá “ĐẠT YÊU CẦU” => Được tham gia quay số may mắn ngày 2.

 • Xét lịch sử hoạt động của tài xế trong vòng 45 ngày tính đến ngày xét thưởng, nếu tài xế từng phát sinh vi phạm quy định QTƯX, sẽ loại quyền lợi tham gia chương trình.

Lưu Ý :

 • Tài xế cần duy trì chất lượng phục vụ tốt để đạt được những quyền lợi từ chính sách của công ty.

 • Tài xế cần tuân thủ quy định Quy Tắc Ứng Xử, Đội thanh tra thị trường và Hành Khách Bí Ẩn thường xuyên kiểm tra quá trình hoạt động của tài xế.