Menu Driver Sign-Up

[GrabCar-HN] Thưởng 20% Doanh thu giờ cao điểm, đến hết ngày 30/9

THƯỞNG 20% DOANH THU GIỜ CAO ĐIỂM TỚI HẾT NGÀY 30 THÁNG 9

*Lưu ý: Tài xế tham gia chương trình này vẫn đồng thời nhận được thưởng từ chương trình đảm bảo doanh thu và thưởng tuần như bình thường.

  1. Thời gian áp dụng: từ 16h00-20h00 ngày 27/09, và các khung giờ cao điểm 6h00-9h00, 11h00-14h00, và 16h00-20h00 ngày 28/9 đến 30/9
  1. Tiền thưởng: 20% doanh thu hợp lệ
  1. Một số câu hỏi thường gặp:
  • Doanh thu hợp lệ được tính như thế nào?

=> Doanh thu hợp lệ là doanh thu từ những cuốc xe trong vùng cho phép hoạt động và từ những khách hàng khác nhau.

  • Chương trình này có áp dụng cùng các chương trình thưởng khác không?

=> Chương trình này  áp dụng cùng chương trình đảm bảo doanh thu và thưởng tuần. Tài xế không đạt thưởng ngày và tuần vẫn có thể đạt thưởng cho chương trình này.

  • Tiền thưởng của chương trình này sẽ được thanh toán ra sao?

=> Tiền thưởng sẽ được gửi trực tiếp tới tài xế cùng với tiền thưởng tuần.

Mọi ý kiến đóng góp xin vui lòng gởi đến:

Trân trọng,

Đội ngũ GrabCar.