[GrabCar – HN] Chương trình thưởng cho Tài xế tham gia đăng ký mới

Giai đoạn 04/08/2018 – 31/08/2018

I/ Thời gian áp dụng: Từ 04/08/2018 đến 31/08/2018.

II/ Nội dung chương trình:

Thưởng dành cho tài xế đăng ký mới và hoàn thiện hồ sơ trong giai đoạn 04/08/2018 đến 31/08/2018 tại tòa nhà Kim Ánh:

  • Tài xế sẽ nhận được ngay 200,000VND (top up) vào Ví trên ngay sau khi được kích hoạt tài khoản.
  • Tài xế sẽ nhận được thêm 300,000VND vào Ví trên nếu Tài xế hoàn thành tối thiểu 60 cuốc xe không muộn hơn ngày 15/09/2018.

Details:

  • Tài xế mới phải là tài xế chưa từng hoạt động tại GrabCar trước ngày 04/08/2018 và được tạo tài khoản và kích hoạt trong giai đoạn 04/08/2018 – 31/08/2018.
  • Chương trình được áp dụng cho tất cả các tài xế đăng ký qua các hình thức hồ sơ khác nhau, bao gồm hồ sơ chạy chính thức và chạy thử 14 ngày.

Trân trọng,

Đội ngũ GrabCar