Menu Driver Sign-Up

[GrabCar – HCM] Thưởng tỷ lệ hoàn thành cuốc 14/11- 21/11

  • Chương trình thưởng theo doanh thu và đảm bảo doanh thu áp dụng từ 07/11 không thay đổi. Chi tiết: TẠI ĐÂY

  • Thêm chương trình thưởng theo tỷ lệ hoàn thành cuốc, chỉ trong tuần từ 14 đến 21/11/2016