[GrabCar Hà Nội] CHƯƠNG TRÌNH ĐỐI TÁC GẮN KẾT 2019

1. Chương trình thưởng “ĐỐI TÁC GẮN KẾT 2019”

Hoàn thành từ 180 cuốc xe/tháng để tích lũy Điểm thưởng và nhận ngay mức thưởng lên đến 5% doanh thu tháng tiếp theo.

Điều kiện:

  • Chỉ áp dụng cho Đối tác GrabCar không tham gia ứng dụng đặt xe khác để nhận cuốc.
  • Tỷ lệ chấp nhận chuyến: ≥ 80%, Tỷ lệ hủy chuyến ≤ 25% (tính trong tháng nhận thưởng)
  • Mức thưởng theo % trên tổng doanh thu của tháng (không bao gồm phí cầu đường và các loại phụ phí). Bạn vẫn nhận được các chương trình thưởng khác.

2. Lưu ý:

Ví dụ minh họa cách tính Điểm và Trừ Điểm

A/ Đối tác C có số cuốc xe từ tháng 01/2019 sẽ nhận thưởng % doanh thu tương ứng như sau:

B/ Đối tác D có số cuốc xe từ tháng 01/2019 sẽ nhận thưởng % doanh thu tương ứng như sau:

3. Các câu hỏi thường gặp:

Details:

  • Vì đây là chương trình khuyến khích dành riêng cho “Đối tác gắn kết”, các đối tác sử dụng cùng lúc nhiều ứng dụng đặt xe để nhận cuốc trong thời gian diễn ra chương trình sẽ không phải là đối tượng được tham gia chương trình và nhận thưởng.
  • Đối tác hiểu và đồng ý rằng, trong trường hợp Công ty phát hiện có hành vi vi phạm (bao gồm nhưng không giới hạn ở hành vi gian lận, đối tác vi phạm quy tắc ứng xử dẫn đễn bị khóa tài khoản, đối tác ngưng hợp tác, sử dụng ứng dụng khác để nhận cuốc xe) Đối tác sẽ không đủ điều kiện nhận thưởng đối với Chương trình này. Để tránh nhầm lẫn, Công ty bảo lưu quyền từ chối trao thưởng và/hoặc thu hồi giải thưởng ngay khi phát hiện vi phạm của đối tác trong thời gian diễn ra Chương trình dựa trên dữ liệu của Grab.
  • Đối với các trường hợp vi phạm dẫn đến tạm khóa tài khoản sau khi chương trình hiển thị ngày 05 hàng tháng, các cuốc xe sẽ được tính tiếp vào chương trình thưởng tùy theo thời điểm ghi nhận của hệ thống sau khi tài xế được kích hoạt lại tài khoản, sớm nhất là từ 15h00 trong ngày và chậm nhất là từ 15h00 ngày tiếp theo.
  • Các điều kiện của chương trình có thể thay đổi và sẽ được thông báo đến đối tác .
  • Chương trình này không là một nghĩa vụ hứa thưởng của Grab và là đặc quyền của Grab, Grab có toàn quyền trong việc quyết định mức thưởng cuối cùng và sẽ không xem xét yêu cầu khiếu nại.
  • Các trường hợp Đối tác không đủ điều kiện tham gia chương trình thưởng này vì vi phạm điều kiện nhận thưởng của chương trình (sử dụng ứng dụng khác để nhận cuốc xe) từ ngày 01/07/2019 sẽ được bắt đầu tham gia lại chương trình. Như vậy, từ ngày 01/07/2019, các đối tác này sẽ được bắt đầu tích điểm lại từ mốc ban đầu để tiếp tục tham gia chương trình thưởng. Sau ngày 01/07/2019, các Đối tác tiếp tục có hành vi vi phạm (bao gồm nhưng không giới hạn ở hành vi gian lận, đối tác vi phạm quy tắc ứng xử dẫn đến bị khóa tài khoản, đối tác ngưng hợp tác, sử dụng ứng dụng khác để nhận cuốc xe) sẽ không đủ điều kiện tham gia và nhận thưởng của Chương trình Đối Tác Gắn Kết 2019.

Mọi ý kiến đóng góp hay thắc mắc, xin quý đối tác truy cập phần “Trợ giúp” ngay trong ứng dụng Grab Drivers.

Trân trọng,

Đội ngũ Grab