[GrabBike] Những quy định trong bộ nguyên tắc “Văn hóa GrabBike”

Bằng việc xây dựng văn hoá GrabBike với hình ảnh Đối Tác GrabBike có hành vi ứng xử văn minh, thân thiện sẽ là một trong những nguyên nhân quan trọng làm cho khách hàng yêu thích và sử dụng nhiều hơn dịch vụ GrabBike, từ đó, tạo tiền đề cho sự tăng trưởng thu nhập của Đối Tác. Do đó, Đối Tác hãy lưu ý những quy định trong bộ nguyên tắc “Văn hóa GrabBike” nhé!

Hãy xây dựng văn hoá GrabBike với hình ảnh Đối Tác GrabBike có hành vi ứng xử văn minh, thân thiện!

Đội ngũ GrabBike.