[GRABBIKE] CT THƯỞNG SẮP TRIỂN KHAI, TÍCH ĐIỂM THEO NGÀY