[GRABBIKE HN] CẬP NHẬT CT THƯỞNG NGỌC MỚI, ÁP DỤNG TỪ 14/01/2019