Menu Driver Sign-Up

[GrabBike] Thông báo MỚI về Quy định xử lý Đối Tác GrabBike/ Grab giao hàng (GrabExpress) không sử dụng đồng phục Grab khi hoạt động

Quý Đối Tác thân mến,

Sử dụng đầy đủ đồng phục GrabBike đảm bảo quyền lợi của Đối Tác được hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm và thưởng, Từ 27/05/2017, GrabBike điều chỉnh chính sách xử lý Đối Tác GrabBike/ Grab giao hàng GrabExpress không sử dụng đồng phục Grab khi hoạt động như sau:

Tại Hà Nội, Đối Tác chưa nhận đủ đồng phục, sau khi hoàn thành 10 cuốc xe hợp lệ, khẩn trương đến VP Grab để nhận đầy đủ. Đối Tác hư hỏng hoặc mất vui lòng đến VP Grab để mua lại và sử dụng.

Đôi ngũ GrabBike.