[GRABBIKE HN] THƯỞNG TÍCH LŨY NGỌC, ÁP DỤNG TỪ 17/11/2018, THAY THẾ CHO CT THƯỞNG VÀO 30/10 TRƯỚC ĐÓ