[GrabBike] Lịch thanh toán dành cho Đối Tác áp dụng từ 09/10/2017