[GRABBIKE] THÔNG BÁO LỊCH LÀM VIỆC LỄ QUỐC KHÁNH 2/9