[GRABBIKE HN] CẬP NHẬT CT THƯỞNG NGỌC MỚI, ÁP DỤNG TỪ 28/01/2019, CẬP NHẬT ĐIỀU KIỆN TỪ 02/02/2019