[GBE HN] THÔNG TIN VỀ SỰ VIỆC ĐỐI TÁC BỊ HÀNH HUNG TẠI BIGC TRẦN DUY HƯNG