Grab | Cập nhật một số điều kiện quan trọng khi tham gia chương trình Giờ vàng

Quý Đối tác thân mến,

Nhằm nâng cao trải nghiệm và hiệu quả hoạt động khi Đối tác tham gia chương trình Giờ vàng, kể từ ngày 06/03/2023, các thông tin và điều kiện sau đây sẽ được điều chỉnh với nội dung cụ thể như sau: 

CHI TIẾT CẬP NHẬT

A. THỜI GIAN ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH GIỜ VÀNG:

B. ĐIỀU KIỆN LIÊN QUAN TỚI BỎ LỠ KHUNG GIỜ VÀNG ĐÃ ĐĂNG KÝ (KHÔNG HOẠT ĐỘNG và/hoặc THỜI GIAN TRỰC TUYẾN <50%)

Trường hợp Đối tác đăng ký khung Giờ vàng nhưng không hoạt động và/hoặc thời gian trực tuyến <50%, điều này được xem là Đối tác chưa thực sự sẵn sàng để thực hiện các chuyến xe Giờ vàng.

Hệ thống sẽ tự động gửi thông báo nhắc nhớ đến Đối tác về khung giờ đăng ký mà Đối tác đã bỏ lỡ. Số lần thông báo tương ứng với thời gian tạm khóa đăng ký hoạt động Giờ vàng như sau: 

C. ĐIỀU KIỆN LIÊN QUAN TỚI SỐ LẦN HỦY KHUNG GIỜ VÀNG đã đăng ký

Trường hợp Đối tác thao tác HỦY các khung Giờ vàng đã đăng ký quá số lần quy định sau đây, Đối tác sẽ KHÔNG THỂ HỦY các khung Giờ vàng đã đăng ký còn lại trong tuần. 

Số lần hủy khung Giờ vàng đã đăng ký tối đa thay đổi như sau:   

VÍ DỤ CỤ THỂ: 

Đối tác A đã đăng ký 14 khung Giờ vàng trong tuần T: 

Trường hợp 1: Đối tác A BỎ LỠ 03 KHUNG GIỜ VÀNG ĐÃ ĐĂNG KÝ (không hoạt động hoặc thời gian trực tuyến <50% trong khung Giờ vàng đã đăng ký): 

Mỗi lần Đối tác bỏ lỡ khung Giờ vàng đã đăng ký, Đối tác sẽ nhận được 01 thông báo nhắc nhở từ hệ thống, khi nhận thông báo thứ 3, Đối tác sẽ không thể đăng ký hoạt động vào các khung Giờ vàng trong 07 ngày tiếp theo và các khung giờ hoạt động mà Đối tác đã đăng ký trước đó đều sẽ bị hệ thống tự hủy.

Trường hợp 2: Đối tác A HỦY KHUNG GIỜ VÀNG ĐÃ ĐĂNG KÝ: 

  1. Đối tác đã hủy 02 khung Giờ vàng trong tuần và nhận trên 02 thông báo vì tiếp tục bỏ lỡ khung Giờ vàng, Đối tác sẽ KHÔNG THỂ hủy các khung Giờ vàng đã đăng ký và không thể đăng ký hoạt động vào các khung Giờ vàng khác trong 07 ngày tiếp theo.
  2. Đối tác hủy 02 khung Giờ vàng trong tuần và không bỏ lỡ khung Giờ vàng, Đối tác sẽ KHÔNG THỂ hủy các khung Giờ vàng đã đăng ký. 

LƯU Ý QUAN TRỌNG: Các điều kiện khác liên quan tới chương trình Giờ vàng không thay đổi. 

Mến chúc Đối tác hoạt động an toàn và hiệu quả cùng Grab. 

Trân trọng,

Đội ngũ Grab.