Grab | Cập nhật một số điều kiện quan trọng khi tham gia chương trình thưởng Lập bản đồ thành phố và Xác thực địa điểm

Quý Đối tác thân mến,

Nhằm nâng cao trải nghiệm và hiệu quả hoạt động khi Đối tác tham gia các chương trình thưởng Lập bản đồ thành phố Xác thực địa điểm, kể từ ngày 19/06/2023, cả hai chương trình trên sẽ được cập nhật điều kiện, cụ thể:

 

BỎ ĐIỀU KIỆN áp dụng về số chuyến xe tối thiểu cần hoàn thành trong tuần (30 chuyến xe/tuần). Các điều kiện nhận thưởng còn lại không thay đổi. 

ĐIỀU KIỆN NHẬN THƯỞNG HIỆN TẠI 

Chương trình 

LẬP BẢN ĐỒ THÀNH PHỐ

Chương trình

XÁC THỰC ĐỊA ĐIỂM 

Số lượng địa điểm hợp lệ tối thiểu được yêu cầu sẽ được tính bằng công thức: 

“Số tháng chương trình diễn ra x 100” 

 Ví dụ: Đối tác tham gia chương trình Lập Bản Đồ Thành Phố Hồ Chí Minh diễn ra từ ngày 01/03/2023 đến ngày 30/04/2023, nghĩa là  trong vòng 2 tháng, Đối tác phải thu thập tối thiểu 200 địa điểm.

Nếu số lượng địa điểm do Đối tác bổ sung được Grab kiểm duyệt và xác nhận lớn hơn số lượng địa điểm hợp lệ tối thiểu thì Đối tác sẽ nhận được thưởng từ chương trình. <CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Thỏa mãn đồng thời 2 điều kiện:

1. Thực hiện đầy đủ các bước xác thực điểm điểm đối với các trường hợp:

 1. Nếu Tên, Địa chỉ, Tọa độ, Danh mục của địa điểm sai so với thực tế hoặc;

 2. Nếu địa điểm không tồn tại so với thực tế

2. Được Grab kiểm duyệt và chấp thuận địa điểm xác thực là hợp lệ dựa trên các tiêu chí: chính xác về tọa độ, có đầy đủ các thông tin yêu cầu… <CHI TIẾT TẠI ĐÂY>

 

VÍ DỤ 1: 

Cho 2 Đối tác Tài Xế  tham gia chương trình Lập Bản Đồ ở Hồ Chí Minh diễn ra từ 20/03 – 26/03

Tuần 20-26/3/2023

(Thứ 2 – Chủ Nhật)

Tổng thu nhập

 từ các chuyến xe

Mức tiền thưởng đạt được từ

 Lập Bản Đồ hoặc

 Xác Thực Địa Điểm

Mức tiền thưởng 

thực nhận

Diễn giải

Đối Tác A

3.000.000đ

5.000.000đ

5.000.000đ

Đối tác A vẫn nhận đủ số tiền 5.000.000đ vì đã thỏa mãn đồng thời điều kiện bổ sung và cách tính thưởng mới: 

Điều kiện thứ nhất đạt trên 30 chuyến xe trong tuần. 

Điều kiện thứ 2 tổng thu nhập từ chương trình thưởng  ≤ 200% từ tổng thu nhập tổng chuyến xe trong tuần. 

Đối Tác B

2.000.000đ

4.500.000đ

4.000.000đ

Đối tác B dù thỏa mãn điều kiện bổ sung nhưng mức tiền thưởng từ chương trình vượt quá 200% mức thu nhập từ tổng số chuyến hoàn thành trong tuần. Số tiền 500.000đ còn lại sẽ không được thanh toán hay cộng dồn qua tuần tiếp theo dưới mọi hình thức.

LƯU Ý QUAN TRỌNG:

 • Mức tiền thưởng tối đa thực nhận tuần T không vượt quá 02 lần mức thu nhập từ tổng số chuyến xe hoàn thành trong tuần (được tính từ Thứ 2 đến Chủ Nhật). 

 • Khoản tiền thưởng dư do vượt quá 02 lần mức thu nhập từ tổng số chuyến xe hoàn toàn trong tuần sẽ không được thanh toán hoặc cộng dồn qua tuần tiếp theo dưới bất kỳ hình thức nào. 

 • Mức tiền thưởng tối đa thực nhận từ 02 chương trình “Lập bản đồ thành phố” và “Xác thực địa điểm” sẽ được tự động thanh toán vào Ví Tiền mặt (Ví dưới) của Đối tác vào Thứ 6 của Tuần T+1.

 • Đối Tác sẽ nhận được thông báo số điểm được phê duyệt và chấp thuận mỗi ngày tại mục Tin nhắn trên ứng dụng Grab Driver. Do đó, Đối Tác có thể tính số tiền thưởng dự kiến nhận được từ các chương trình. 

 • Các khoản thuế phát sinh (nếu có) sẽ được Grab khấu trừ trước khi chuyển tiền thưởng cho Đối tác theo quy định của pháp luật.

 • Đối với những hành vi gian lận trong việc gửi địa điểm hoặc xác thực (địa điểm không có trên thực tế, đính kèm hình ảnh địa điểm khu vực khác,…) Đối tác sẽ không nhận được mức thưởng của chương trìnhbuộc chấm dứt tham gia chương trình Lập Bản Đồ Thành Phố hoặc Xác Thực Địa Điểm.

 • Để quá trình kiểm duyệt địa điểm được chính xác và nhanh chóng, việc đính kèm hình ảnh là BẮT BUỘC tại tất cả các thành phố diễn ra chương trình Lập Bản Đồ Thành Phố.

 • Grab chỉ CHẤP NHẬN hình ảnh chụp rõ, có thông tin nhà và số nhà, địa chỉ, bảng hiệu. Hình ảnh mờ, bị che mất số nhà hoặc không có thông tin sẽ bị TỪ CHỐI.

 • Nếu địa điểm chính xác về tọa độ, có đầy đủ các thông tin như tên, địa chỉ, danh mục theo đúng yêu cầu và chưa tồn tại trên hệ thống, Grab sẽ chấp thuận và địa điểm sẽ được tính xét thưởng.

Mến chúc Đối tác hoạt động an toàn và hiệu quả.

 

Trân trọng,

Đội ngũ Grab.