Training

Tính Năng Nhận Cuốc Xe Sớm

Giới thiệu về Nhận Cuốc Xe Sớm – tính năng giúp Đối tác nhận được cuốc xe mới khi đang ở gần vị trí trả khách hiện tại.

Quý Đối tác vui lòng xem Video bên dưới để hiểu rõ hơn về tính năng