Grab Passenger Appeal Form

We review our bookings on a regular basis to ensure a good experience for both our drivers and passengers. Our review shows that you may not have used our app in accordance to Grab’s Terms of Service and hence we have deactivated your access.

Appeal forms submitted will be evaluated based on the merits of the information provided and we will only respond to applicants with a strong case for appeal. Our decision is final and no further correspondence will be entertained.

*Please note that we reserve the right to pursue legal action, if you submit an appeal application, and upon further investigation we collect further evidence of fraudulent activity.

乘客申诉

我们定期检查我们的订单,以确保我们的司机和乘客拥有良好的体验。 我们的审核显示您可能没有遵循Grab的服务条款, 因此我们已经 封停了您的账号。

我们将根据您在申诉表格上所提供的信息审核并对那些符合申诉标准的进行回复。我们的决定是最终决定,不会进一步回复。

*请注意,如果您提交上诉申请,在收集进一步的欺诈活动证据后我们保留追究法律行为的权利。

Borang Rayuan Penumpang Grab

Kami menyemak perkhidmatan kami secara teratur untuk memastikan pengalaman yang baik untuk pemandu dan penumpang kami. Berdasarkan kajian kami, anda mungkin telah melanggar Syarat Perkhidmatan Grab, dan oleh sedemikian kami telah menyekat akaun anda.

Borang rayuan hanya diberikan kepada pemohon yang mempunyai alasan yang kuat untuk membuat permohonan rayuan, dan kami akan menyemak borang yang dibalas berdasarkan maklumat merit yang disediakan. Keputusan kami adalah muktamad dan sebarang surat menyurat tidak akan dilayan.

*Sila ambil perhatian, bahawa kami mempunyai hak untuk mengenakan tindakan undang-undang jika borang rayuan anda mempunyai maklumat yang meragukan, dan setelah semakan dibuat kami mendapati terdapat unsur penipuan.

Formulir Permohonan Penumpang Grab

Kami meninjau pemesanan secara berkala untuk memastikan pengemudi dan penumpang mendapatkan perjalanan yang nyaman. Berdasarkan hasil tinjauan, Anda menggunakan aplikasi kami namun tidak mengikuti Ketentuan Layanan Grab sehingga kami telah menonaktifkan akses Anda.

Formulir permohonan yang diajukan akan kami evaluasi berdasarkan kelengkapan data yang diberikan dan terlebih dahulu melayani pemohon dengan pengajuan kasus terberat. Keputusan yang dibuat adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

*Mohon perhatikan, kami berhak untuk melanjutkan ke proses hukum, apabila Anda telah mengajukan formulir permohonan, dan dalam proses investigasi selanjutnya kami akan mengumpulkan bukti atas kegiatan penipuan.

ใบคำร้อง ผู้โดยสาร Grab

เพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจ ทั้งผู้ขับรถและผู้โดยสาร ทางบริษัทฯ จึงมีการตรวจสอบการใช้บริการอยู่เสมอ จากการตรวจสอบพบว่า คุณได้ละเมิดกฎการใช้งานแอพฯ Grab ดังนั้นบริษัทฯ จึงจำเป็นต้องระงับสิทธิ์การเข้าใช้งานของคุณ
การยื่นคำร้องจะตัดสินตามข้อมูลที่ได้รับ โดยจะพิจารณาเฉพาะบางกรณีที่เห็นสมควร ซึ่งการตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุดและไม่สามารถโต้แย้งใดๆ ได้

*หมายเหตุ: ทางบริษัทฯ สามารถดำเนินการตามกฏหมายได้หากมีการยื่นคำร้อง จะมีการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อรวบรวมหลักฐานของการฉ้อโกงต่อไป

Đơn khiếu nại cho Hành khách Grab

Chúng tôi thường xuyên phân tích dữ liệu qua các chuyến đi để đảm bảo những trải nghiệm tốt nhất cho cả tài xế và hành khách. Kết quả phân tích cho thấy có thể bạn đã sử dụng ứng dụng Grab không tuân theo đúng Điều kiện & Điều khoản dịch vụ của chúng tôi, và vì thế, chúng tôi đã tạm thời ngưng kích hoạt tài khoản của bạn.

Đơn khiếu nại sẽ được đánh giá dựa theo các thông tin bạn cung cấp, và chúng tôi sẽ chỉ phản hồi đến các trường hợp khiếu nại hợp lệ. Mọi quyết định của Grab sẽ là kết luận chính thức, và chúng tôi có quyền từ chối trả lời thêm.

* Xin lưu ý chúng tôi có quyền sử dụng các thủ tục pháp lý, nếu chúng tôi điều tra thấy các hành vi gian lận từ các bằng chứng thu thập được sau khi bạn gửi đơn khiếu nại.

Grab ခရီးသည္မွ အေကာင့္ျပန္လည္ေလွ်ာက္ထားျခငး္ေဖာင္

ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနျဖင့္ ယာဥ္ေမာင္းႏွင့္ ခရီးသည္ ႏွစ္ဦးႏွ္စ္ဘက္စလံုးမွ ေကာင္းမြန္ေသာအသံုးျပဳမႈအေတြ႕အၾကံဳရရိွေစရန္အတြက္ အသံုးျပဳသူမ်ား၏ ဘိုကင္တင္ဆိုမႈမ်ားကိုပံုမွန္အခ်ိန္အပိုင္းအျခားျဖင့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈကိုလုပ္ေဆာင္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏စစ္ေဆးခ်က္မ်ားအရ သင့္အေနျဖင့္ Garb အက္(ပ္)ကို ဝန္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္အညီ အသံုးျပဳျခင္းမရိွသည့္အတြက္ သင့္အားအသံုးျပဳခြင့္ပိတ္ပင္ထားပါသည္။
တင္သြင္းလာေသာျပန္လည္ပန္ၾကားေတာင္းခံမႈေဖာင္မ်ားကိုေပးပို႔ထားေသာအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္တကြ

တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ျပန္လည္အသံုးျပဳခြင့္ျပဳရန္ သက္ေသအေထာက္အထားခိုင္လံုျပည့္စံုမႈရိွေသာေဖာင္မ်ားကိုသာအေၾကာင္းျပန္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွာသာ ေနာက္ဆံုးအတည္ျဖစ္၍ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ၿပီးေနာက္ပိုင္း အျခားမည္သည့္ဆက္သြယ္မႈမ်ိဳးကိုမွ အေၾကာင္းျပန္သြားမည္မဟုတ္ပါ။

*သင့္အေနျဖင့္ ျပန္လည္အသံုးျပဳခြင့္ပန္ၾကားမႈတင္သြင္းျခင္းေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔မွ စစ္ေဆးမႈမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ မသမာမႈေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္းသက္ေသအေထာက္အထားေတြ႕ရိွရပါက ကၽြႏ္ုပ္တို႔မွ တရားဥပေဒေဘာင္အတြင္းမွအေရးယူေဆာင္ရြက္ခြင့္ရိွသည္ကို သတိျပဳပါ

១​​ ទទួលយកបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍អ្នកដំណើរ

យើងតែងតែពិនិត្យមើលការកក់របស់យើងដើម្បីធានាបាននូវបទពិសោធល្អសម្រាប់អ្នកបើកបរនិងអ្នកដំណើររបស់យើង។ ការពិនិត្យឡើងវិញរបស់យើងបង្ហាញថាអ្នកមិនប្រើកម្មវិធីរបស់យើងដោយអនុលោមតាមលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់របស់ Grab ហើយដូច្នេះយើងបានបិទអ្នក។
សំណុំបែបបទបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍ដែលបានដាក់ជូននឹងត្រូវបានវាយតំលៃដោយផ្អែកលើគុណសម្បត្តិនៃព័ត៌មានដែលបានផ្តល់ហើយយើងនឹងឆ្លើយតបចំពោះតែបេក្ខជនប៉ុណ្ណោះ។ ការសម្រេចចិត្តចុងក្រោយរបស់យើងនិងគ្មានអន្តរកម្មឡេីយ។

សូមចំណាំថាយើងរក្សាសិទ្ធិក្នុងការចាត់វិធានការតាមច្បាប់ប្រសិនបើអ្នកដាក់ពាក្យបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍ហើយចំពោះការស្រាវជ្រាវបន្ថែមយើងប្រមូលភស្តុតាងបន្ថែមពីសកម្មភាពក្លែងបន្លំ។