Training

Đào Tạo Online GrabFood (Áp Dụng Khu Vực TP.HCM)

Nhằm tạo điều kiện để Đối tác tham gia dịch vụ GrabFood giúp tăng trưởng thu nhập, đồng thời tiết kiệm thời gian, Đối tác vui lòng tham gia học và làm bài kiểm tra online. Khoá học giúp đối tác hiểu rõ:

1.  Quy Trình Thực Hiện Cuốc Xe GrabFood

2. Văn Hoá GrabFood

3.  Hướng Dẫn Xử Lý Tình Huống và Mẹo Nhận Cuốc Xe GrabFood

Lưu ý: Để được kích hoạt dịch vụ Đối Tác vui lòng thực hiện các bước sau:

Bước 1: Đối tác bấm vào GRABFOOD (http://bit.ly/hocgrabfood) làm thử bài kiểm tra online.

Bước 2: Nếu Đối Tác đạt từ 13/15 điểm bài kiểm tra online, Đối tác vui lòng liên hệ VP GrabBike hoặc các Điểm Hỗ Trợ (trong vòng 7 ngày làm việc) để làm thủ tục kích hoạt tài khoản…

Bước 3: Thực hiện bài kiểm tra sát hạch tại lớp để đối chiếu kết quả (Đối tác được kích hoạt dịch vụ khi kết quả cuối cùng ĐẠT )