Training

Đào Tạo Trực Tuyến Giao Hàng Công Ty

Nhằm tạo điều kiện để Đối tác đang chạy Grab Giao Hàng tham gia dịch vụ Giao Hàng Cho Công Ty Thương Mại Điện Tử giúp tăng trưởng thu nhập, đồng thời tiết kiệm thời gian. Khoá học giúp đối tác hiểu rõ:

1. Giao hàng cho công ty là gì?

2. Sự khác nhau giữa giao hàng cho khách lẻ và giao hàng cho công ty

3. Cách xử lý tình huống khi gặp sự cố 

Để được kích hoạt dịch vụ ngay Đối tác vui lòng bấm vào đường link: bit.ly/grabthuongmaidientu để học và làm kiểm tra trực tuyến (Lưu ý: Đối tác phải tham gia dịch vụ Grab Giao hàng trước khi bắt đầu học trực tuyến dịch vụ Giao Hàng Công Ty)