➡️ Danh sách các ngân hàng hỗ kích hoạt Ví điện tử Moca trên ứng dụng Grab với thẻ Ghi nợ nội địa (ATM) của bạn:

 

➡️ Danh sách các ngân hàng hỗ kích hoạt Ví điện tử Moca trên ứng dụng Grab với thẻ Ghi nợ Quốc tế của bạn: