Training

QUY TẮC ỨNG XỬ DÀNH CHO ĐỐI TÁC GRABBIKE

Nâng cao chất lượng dịch vụ đảm bảo sự hài lòng của Khách hàng là một trong những yếu tố quan trọng mang lại thành công, đồng thời giúp Đối tác gia tăng thu nhập. Bên cạnh đó, Grab cũng không ngừng cải tiến sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm mang lại môi trường hoạt động công bằng, minh bạch cho Đối tác.

Grab có hệ thống giám sát toàn cầu, theo dõi chặt chẽ mọi diễn biến trong suốt chuyến đi. Đối với những Đối tác có hành vi ứng xử chưa phù hợp trong quá trình hoạt động, Grab luôn xem xét mọi khía cạnh và đảm bảo cân nhắc kỹ lưỡng các yếu tố liên quan (như phản hồi của Khách hàng, ý kiến của Đối tác, tình huống khách quan của cuốc xe, v.v..) để có những hình thức xử lý vi phạm phù hợp nhất trong khuôn khổ các điều khoản của Bộ Quy Tắc Ứng Xử.