Thông báo mới về mức phí dịch vụ của GrabMart

Chúng tôi hy vọng bạn yêu thích GrabMart nhiều như chúng tôi yêu thích phục vụ bạn!

Với mong muốn mang đến nhiều tiện ích hơn cho bạn, chúng tôi đã nỗ lực không ngừng để nâng cao trải nghiệm khách hàng đối với dịch vụ GrabMart. Grab xin thông báo tới Quý Khách Hàng về việc áp dụng mức phí dịch vụ mới đối với GrabMart từ ngày 21/01/2021, cụ thể như sau:

Loại cửa hàng Phí Dịch Vụ

Phí Đơn Hàng Nhỏ*

(Không thay đổi)

Cửa hàng thuộc các khu vực chợ truyền thống có nhân viên hỗ trợ lấy hàng 8.000đ/ đơn hàng 3.000đ/ đơn hàng**
Cửa hàng khác 2.000đ/ đơn hàng

*Chỉ áp dụng với các đơn hàng có giá trị nhỏ hơn 50.000đ (không bao gồm chi phí vận chuyển).

**Chỉ áp dụng tại Hà Nội & TP. HCM. Phí đơn hàng nhỏ tại các tỉnh thành khác là 2.000đ/đơn hàng.

Để xem thêm thông tin chi tiết, bạn vui lòng truy cập Trung Tâm Trợ Giúp để được hỗ trợ.