Thanh toán hoá đơn – Hoàn lại ưu đãi trị giá 100.000đ!

Từ 15:00 giờ ngày 01/08 đến 30/09, bạn sẽ nhận được ưu đãi trị giá 100.000đ  khi thanh toán hoá đơn qua Ví điện tử Moca trên ứng dụng Grab. Chi tiết như sau:

  • Thanh toán hóa đơn có giá trị từ 200.000 đồng, nhận ưu đãi 50.000đ x 1 chuyến GrabBike/ GrabCar 50.000đ x 1 đơn hàng GrabFood.

Điều kiện và điều khoản áp dụng:

– Mỗi khách hàng chỉ được nhận 1 lần ưu đãi (tổng giá trị tối đa là 100.000đ) trong suốt thời gian chương trình diễn ra.

– Chương trình chỉ áp dụng cho hóa đơn có giá trị từ 200.000đ trở lên.

– Ưu đãi sẽ được gửi trực tiếp đến trang “My Rewards/ Ưu đãi của tôi” trên ứng dụng Grab sau khi khách hàng hoàn thành giao dịch Thanh toán Hóa đơn.

– Thời hạn sử dụng toàn bộ ưu đãi là 10 ngày, kể từ khi nhận được trong  mục “My Rewards/ Ưu đãi của tôi”.

– Áp dụng cho các dịch vụ GrabFood trên tại Tp. Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng.

– Áp dụng cho các dịch vụ GrabCar/ GrabBike trên toàn quốc.

– Số lượt khuyến mãi có giới hạn, chương trình có thể kết thúc sớm hơn dự kiến mà không cần thông báo trước.

– Ưu đãi chỉ áp dụng trên phiên bản ứng dụng mới nhất.

– Áp dụng cho tất cả khách hàng thực hiện giao dịch thanh toán hoá đơn điện/ nước/ điện thoại trả sau.