Tăng tốc tích điểm với thẻ tín dụng CITI

Chương trình 2022

Số lượng ưu đãi của chương trình đã hết ngày 30/01/2022

Gia hạn cơ hội tích thêm điểm với thẻ tính dụng Citi từ 15/01/2022 - áp dụng cho CÁC DỊCH VỤ GRAB

🎉 Kể từ ngày 15/01/2022 – 31/03/2022, khi sử dụng thẻ Citibank thanh toán cho các dịch vụ Grab* vào mỗi thứ 7 và chủ nhật, bạn sẽ được tặng thêm lên đến 300 điểm GrabRewards. Tận dụng cơ hội tích tối đa số điểm lại để dành đổi các ưu đãi xịn sò là tiện lợi hết bài luôn á nha. 

✅ Hoàn tất giao dịch thanh toán cho đơn hàng từ 80.000đ đến 150.000đ, bạn sẽ được tặng thêm 150 điểm.
✅ Hoàn tất giao dịch thanh toán cho đơn hàng trên 150.000đ, bạn sẽ được tặng thêm 300 điểm

❣️ 2 ngày cuối tuần, mỗi ngày người dùng được 01 lần nhận điểm thưởng* cho mỗi hạn mức giao dịch, mọi người tranh thủ trữ điểm GrabRewards để dành dùng nhaaa.
———
Chi tiết chương trình:
🔸Chương trình được áp dụng cho các thẻ tín dụng Citi với đầu thẻ: 437374, 533948, 531922, 534763, 546079
🔸Áp dụng cho các dịch vụ: GrabCar, GrabBike, GrabFood, GrabExpress, GrabMart*
🔸Thời gian áp dụng: Thứ 7 và Chủ Nhật mỗi tuần, cho đến khi hết hạn mức của chương trình.
🔸Số lượng ưu đãi tặng điểm có giới hạn mỗi tuần, điểm sẽ không được cộng nếu số lượng ưu đãi trong tuần đã hết.
🔸Số lượng ưu đãi có giới hạn theo chương trình, chương trình có thể kết thúc sớm hơn thời hạn.
🔸Điểm được tặng không được tính vào quá trình tích lũy điểm để thăng hạng thành viên. 

Các dịch vụ GrabCar bao gồm GrabCar Protect, GrabCar, GrabTaxi, GrabCar Economy, GrabCar Donanh Nghiệp, GrabCar Plus, GrabCar Siêu Rẻ

Các dịch vụ GrabBike bao gồm GrabBike, GrabBike Premium, GrabBike Economy

 

Các dịch vụ GrabExpress bao gồm: GrabExpress Siêu Tốc, GrabExpress Siêu Tốc (COD), Giao hàng nhiều điểm, GrabExpress 4H Siêu Rẻ,  GrabExpress 2H Siêu Rẻ, GrabExpress Mua Hộ

Chương trình 2021

Tăng cơ hội tích thêm điểm với thẻ tính dụng Citi từ 27/11/2021 - mở rộng áp dụng cho CÁC DỊCH VỤ GRAB

🎉Không giới hạn ở GrabFood & GrabMart, kể từ ngày 27/11/2021 – 31/12/2021, khi sử dụng thẻ Citibank thanh toán cho các dịch vụ Grab* vào mỗi thứ 7 và chủ nhật, bạn sẽ được tặng thêm lên đến 300 điểm GrabRewards. Tận dụng cơ hội tích tối đa số điểm lại để dành đổi các ưu đãi xịn sò là tiện lợi hết bài luôn á nha. 

✅ Hoàn tất giao dịch thanh toán cho đơn hàng từ 80.000đ đến 150.000đ, bạn sẽ được tặng thêm 150 điểm.
✅ Hoàn tất giao dịch thanh toán cho đơn hàng trên 150.000đ, bạn sẽ được tặng thêm 300 điểm

❣️ 2 ngày cuối tuần, mỗi ngày người dùng được 01 lần nhận điểm thưởng* cho mỗi hạn mức giao dịch, mọi người tranh thủ trữ điểm GrabRewards để dành dùng nhaaa.
———
Chi tiết chương trình:
🔸Chương trình được áp dụng cho các thẻ tín dụng Citi với đầu thẻ: 437374, 533948, 531922, 534763, 546079
🔸Áp dụng cho các dịch vụ: GrabCar, GrabBike, GrabFood, GrabExpress, GrabMart*
🔸Thời gian áp dụng: Thứ 7 và Chủ Nhật mỗi tuần, từ nay đến hết 31/12/2021
🔸Số lượng ưu đãi tặng điểm có giới hạn mỗi ngày, điểm sẽ không được cộng nếu số lượng ưu đãi trong ngày đã hết.
🔸Số lượng ưu đãi có giới hạn theo chương trình, chương trình có thể kết thúc sớm hơn thời hạn.
🔸Điểm được tặng không được tính vào quá trình tích lũy điểm để thăng hạng thành viên. 

Các dịch vụ GrabCar bao gồm GrabCar Protect, GrabCar, GrabTaxi, GrabCar Economy, GrabCar Donanh Nghiệp, GrabCar Plus, GrabCar Siêu Rẻ

Các dịch vụ GrabBike bao gồm GrabBike, GrabBike Premium, GrabBike Economy

 

Các dịch vụ GrabExpress bao gồm: GrabExpress Siêu Tốc, GrabExpress Siêu Tốc (COD), Giao hàng nhiều điểm, GrabExpress 4H Siêu Rẻ,  GrabExpress 2H Siêu Rẻ, GrabExpress Mua Hộ

Chương trình trước 27/11/2021

💥 Cơ hội nhận thưởng đến 300 điểm GrabRewards vào thứ 7 - Chủ nhật hàng tuần

🎉 Tin vui dành cho chủ thẻ tín dụng Citi đây mọi người ơiiii!

Kể từ ngày 20/11/2021 – 31/12/2021, khi sử dụng thẻ tín dụng tín dụng Citi thanh toán cho dịch vụ GrabFood & GrabMart vào mỗi thứ 7 và chủ nhật , bạn sẽ được tặng lên đến 300 điểm GrabRewards. Tận dụng cơ hội tích tối đa số điểm lại để dành đổi các ưu đãi xịn sò là tiện lợi hết bài luôn á nha.

✅ Hoàn tất giao dịch thanh toán cho đơn hàng từ 80.000đ đến 150.000đ, bạn sẽ được tặng thêm 150 điểm.
✅ Hoàn tất giao dịch thanh toán cho đơn hàng từ 150.000đ, bạn sẽ được tặng thêm 300 điểm.

❣️ 2 ngày cuối tuần, mỗi ngày người dùng được 01 lần nhận điểm thưởng* cho mỗi hạn mức giao dịch, mọi người tranh thủ trữ điểm GrabRewards để dành dùng nhaaa.

*Chi tiết chương trình:
🔸Chương trình được áp dụng cho các thẻ tín dụng Citibank với đầu thẻ: 437374, 533948, 531922, 534763, 546079.
🔸Áp dụng cho các dịch vụ: GrabFood, GrabMart.
🔸Thời gian áp dụng: Thứ 7 và Chủ Nhật mỗi tuần, từ nay đến hết 31/12/2021.
🔸Số lượng ưu đãi tặng điểm có giới hạn mỗi ngày, điểm sẽ không được cộng nếu số lượng ưu đãi trong ngày đã hết.
🔸Số lượng ưu đãi có giới hạn theo chương trình, chương trình có thể kết thúc sớm hơn thời hạn.

—————-
⚠ Lưu ý:

🔹 Điểm thưởng từ chương trình không được tính vào điểm tích lũy thăng hạng thành viên.