Menu Driver Sign-Up

Thể lệ chương trình khuyến mãi BIDV

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI TẠI GRAB

1. Thương hiệu áp dụng: Grab

2. Loại thẻ áp dụng:
– Thẻ tín dụng quốc tế: BIDV Flexi, BIDV Precious, BIDV MasterCard Platinum, BIDV Visa Platinum, BIDV MU, BIDV Vietravel Standard và BIDV Vietravel Platinum, BIDV Premier
– Thẻ ghi nợ quốc tế: BIDV Ready, BIDV MU, BIDV Vietravel, BIDV Premier

3. Đối tượng khuyến mại:
– Chủ thẻ hiện thời của BIDV.

4. Nội dung chi tiết:

Chương trình 1
+ Thời gian: 29/8/2016 – 29/9/2016
+ Nội dung: Hoàn tiền 20% (tối đa 50.000đ) đối với thẻ Platinum & Premier. Hoàn tiền 15% (tối đa 30.000đ) đối với các dòng thẻ khác. Áp dụng đối với giá trị thanh toán tối thiểu 50.000 đồng.
+ Lưu ý:
BIDV sẽ thực hiện hoàn tiền vào tài khoản khách hàng khi kết thúc chương trình, ưu tiên các giao dịch thực hiện sớm.
Chương trình áp dụng tối đa 2 chuyến/chủ thẻ trong suốt thời gian khuyến mại
Ngân sách hoàn tiền tối đa 100 triệu. Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn nếu hết ngân sách.

Chương trình 2
+ Thời gian: Thứ Hai từ 3/10/2016 – 30/10/2016
+ Nội dung: Hoàn tiền 100% (tối đa 100.000đ) cho chủ thẻ Platinum & Premier và Hoàn tiền 50% cho các chủ thẻ quốc tế khác (tối đa 50.000đ). Áp dụng đối với giá trị thanh toán tối thiểu 50.000 đồng.
+ Lưu ý:
BIDV sẽ thực hiện hoàn tiền vào tài khoản khách hàng khi kết thúc chương trình, ưu tiên các giao dịch thực hiện sớm.
Chương trình áp dụng tối đa 2 chuyến/chủ thẻ trong suốt thời gian khuyến mại
Ngân sách hoàn tiền tối đa 100 triệu. Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn nếu hết ngân sách

5. Quy định khác:
– Giao dịch hợp lệ theo toàn quyền quyết định của BIDV, không bao gồm: các giao dịch đang trong quá trình xử lý khiếu nại/tranh chấp, giao dịch hoàn tiền, giao dịch bị hủy bỏ, giao dịch thanh toán các khoản phí và lãi, giao dịch làm giảm hạn mức dư nợ vay của khách hàng, giao dịch do BIDV xác định có dấu hiệu gian lận, lợi dụng.

– Giao dịch tại Chương trình 1 được ghi nhận vào hệ thống BIDV trước ngày 30/09/2016. Giao dịch tại Chương trình 2 được ghi nhận vào hệ thống BIDV trước ngày 30/10/2016

– Giao dịch của chủ thẻ phụ được tính cho chủ thẻ chính tương ứng.

– BIDV trả thưởng cho khách hàng trong vòng 45 ngày kể từ khi kết thúc chương trình.

– Việc trao thưởng cho khách hàng có thể muộn hơn so với quy định trong trường hợp BIDV tra soát, xác thực thông tin chủ thẻ kéo dài hơn so với thời gian dự kiến.

– Tiền thưởng được chi trả vào tài khoản tiền gửi thanh toán không kỳ hạn (TGTTKKH) của Khách hàng hợp lệ mở tại BIDV sau khi kết thúc khuyến mại. Trường hợp Khách hàng có nhiều tài khoản TGTTKKH tại BIDV, BIDV sẽ lựa chọn bất kỳ 1 tài khoản nào để chi trả BIDV không thực hiện chi trả nếu Khách hàng không có tài khoản TGTTKKH tại BIDV hoặc tài khoản TGTTKKH bị đóng/khóa tại thời điểm chi trả khuyến mại.

– Trong thời gian khuyến mại và tại thời điểm chi trả khuyến mại, chỉ khách hàng hợp lệ là chủ thẻ tín dụng hiện thời của BIDV mới được nhận giải thưởng.

– Khách hàng hưởng khuyến mại không được đóng thẻ trong vòng 6 tháng kể từ ngày kết thúc chương trình khuyến mại. Trong trường hợp khách hàng đóng thẻ trước thời hạn 6 tháng nêu trên, BIDV bảo lưu quyền thu hồi giá trị tiền mặt mà khách hàng đã nhận và khấu trừ giá trị giải thưởng này trên bất kỳ tài khoản nào mà khách hàng đó mở tại BIDV.

– BIDV có thể liên lạc với Khách hàng qua số điện thoại/email đã đăng ký với BIDV để xác minh một số thông tin và yêu cầu bổ sung giấy tờ nếu cần thiết.

– Khách hàng có thể thực hiện khiếu nại về CTKM trong vòng tối đa 10 ngày kể từ BIDV thông báo kết quả CTKM. Hết thời hạn trên, BIDV không chịu trách nhiệm xử lý các khiếu nại của khách hàng

– BIDV được miễn trách nhiệm đối với các trường hợp bất khả kháng xảy ra trong thời gian diễn ra chương trình làm cho các giao dịch của chủ thẻ bị sai lệch, không thực hiện được hoặc không truyền về hệ thống ngân hàng.

– BIDV được quyền miễn trách nhiệm trong trường hợp ngân sách chương trình, số lượng quà tặng hết sớm mà chưa thể thông báo kịp thời cho khách hàng.

– BIDV không có bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến các khoản thuế phát sinh từ việc Khách hàng nhận tiền thưởng khuyến mại. Bất kỳ khoản thuế nào hoặc việc chi trả khoản thuế cho cơ quan thuế do việc nhận tiền thưởng khuyến mại sẽ là trách nhiệm của Khách hàng.

BIDV có toàn quyền từ chối trao thưởng cho bất kỳ Khách hàng nào mà BIDV cho là cung cấp thông tin không hợp lệ, không rõ ràng, không đầy đủ hoặc vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong Thể lệ này.

– BIDV có quyền quyết định thay đổi điều khoản và điều kiện nào hoặc hủy bỏ chương trình vào bất kì thời gian nào mà không cần phải thông báo hay đưa ra lí do. Các thông báo sẽ được công bố rộng rãi, công khai trên website của BIDV.

– Bằng việc tham gia Chương trình khuyến mại này, Khách hàng mặc định chấp thuận tất cả các điều khoản của Thể lệ chương trình khuyến mại.

– Mọi thắc mắc có liên quan đến chương trình khuyến mại, khách hàng liên hệ các Chi nhánh của BIDV trên toàn quốc hoặc liên hệ Trung tâm chăm sóc khách hàng của BIDV, hotline 1900 9247/04 22200588.