Hoàn tiền lên đến 100.000đ cho khách hàng lần đầu thanh toán hoá đơn điện, nước, điện thoại trả sau qua Ví điện tử Moca trên ứng dụng Grab

Không phải “héo hon” vì hoá đơn nữa, bạn sẽ được hoàn tiền 10% (tối đa 100.000đ) khi lần đầu thanh toán hoá đơn (điện/ nước/ điện thoại trả sau) thành công thông qua Ví điện tử Moca trên ứng dụng Grab. Áp dụng từ 29/06 đến 07/07/2019.

Điều khoản và điều kiện áp dụng:

 • Chỉ áp dụng cho khách hàng lần đầu tiên thanh toán hóa đơn bằng ví điện tử Moca trên ứng dụng Grab.
 • Chương trình chỉ áp dụng cho hóa đơn có giá trị từ 100.000đ trở lên.
 • Không áp dụng cho khách hàng đã từng thanh toán bất kỳ dịch vụ nào trên ứng dụng Grab trực tiếp qua thẻ hoặc qua Ví điện tử Moca trên ứng dụng Grab trước đây.
 • Mỗi khách hàng chỉ được nhận 1 lần hoàn tiền 10% (tổng giá trị tối đa là 100.000đ) trong suốt thời gian chương trình diễn ra.
 • KHÔNG ÁP DỤNG đồng thời với chương trình hoàn tiền thanh toán hóa đơn khác trong suốt thời gian chương trình hoàn tiền 10% này diễn ra.
 • Phần hoàn tiền sẽ được gửi vào mục “My Rewards/ Ưu đãi của tôi” dưới dạng 2 Rewards/ Ưu đãi tách riêng trên ứng dụng Grab sau khi khách hàng hoàn tất thành công giao dịch Thanh toán Hóa đơn.
 • Khách hàng cần quy đổi cả 2 Rewards/Ưu đãi hoàn tiền này để nhận đủ số tiền được hoàn vào tài khoản Ví điện tử. Nếu không quy đổi đủ cả 2 Rewards/Ưu đãi trong thời hạn 3 ngày, khách hàng sẽ không thể nhận đủ phần tiền được hoàn.
 • Thời hạn quy đổi 2 Rewards/Ưu đãi 3 ngày kể từ khi nhận được 2 Rewards/Ưu đãi này. Nếu quá thời hạn trên, khách hàng sẽ KHÔNG THỂ nhận được phần hoàn tiền từ giao dịch thanh toán hoá đơn đã thực hiện và không còn thỏa điều kiện LẦN ĐẦU của chương trình ưu đãi này.
 • Số lượt khuyến mãi có giới hạn, chương trình có thể kết thúc sớm hơn dự kiến mà không cần thông báo trước.
 • Ưu đãi chỉ áp dụng trên phiên bản ứng dụng mới nhất.
 • Chỉ áp dụng khi thanh toán hoá đơn điện/ nước / điện thoại trả sau.  

#ViDienTuMocaTrenUngDungGrab #VuaTienVuaLoi #HonCaMongDoi