[GrabCar TP.HCM – HN – ĐN] Bản tin khen thưởng tuần 16/07 – 22/07/2018