[GRABBIKE] TỶ LỆ HOÀN THÀNH QUAN TRỌNG NHƯ THẾ NÀO?