[GRAB 2 BÁNH TP.HCM] CẬP NHẬT CHƯƠNG TRÌNH THƯỞNG NGỌC TỪ 10/6/2019