[GRAB 2 BÁNH HCM] CẬP NHẬT CHƯƠNG TRÌNH THƯỞNG NGỌC TỪ 17/05/2019