[GRAB 2 BÁNH] CHƯƠNG TRÌNH THƯỞNG NGỌC TẠI CÁC THÀNH PHỐ MỚI, ÁP DỤNG TỪ 17/06/2019