[GRAB 2 BÁNH HCM] Chương trình Thưởng Ngọc ĐẶC BIỆT 400.000đ mỗi tuần