[Grab 2 bánh TP.HCM] Chương trình thưởng ngọc đặc biệt, áp dụng từ 15/07/2019