Menu Driver Sign-Up

Thông báo – Hướng dẫn thao tác HỦY cuốc xe

Kính gửi Quý Đối tác,
Để đảm bảo sự thuận tiện cho Tài xế khi đón khách, Công ty TNHH GrabTaxi xin thông báo như sau:
Từ nay, Tài xế KHÔNG cần liên hệ Tổng đài mà có thể tự thao tác Hủy cuốc xe trên ứng dụng nếu lý do hợp lý.
1. Những trường hợp được coi là Hủy cuốc xe mà có lý do chính đáng:
– Tài xế không liên hệ được với khách hàng
– Tài xế đã đến điểm đón, nhưng khách hàng không đi nữa
– Khách hàng đặt nhầm loại xe mong muốn: đặt GrabTaxi mà chọn nhầm GrabCar, đặt xe 7 chỗ mà xe 4 chỗ nhận cuốc…
– Các cuốc xe ngoài phạm vi phục vụ (khu vực ngoại thành hoặc cuốc xe đi tỉnh)
2. Hướng dẫn Hủy cuốc xe:

Tuy nhiên, chúng tôi vẫn quản lý chặt chẽ hành vi của Tài xế và có chế tài phạt nếu Tài xế có tỷ lệ hủy cuốc xe cao.
Công ty TNHH GrabTaxi luôn mong muốn được hợp tác, hỗ trợ và đồng hành cùng Quý đối tác.
Xin chân thành cám ơn,
Đội ngũ GrabTaxi