[GrabCar HCM] CHƯƠNG TRÌNH THƯỞNG TÀI XẾ MỚI THÁNG 8/2018

  1. Thời gian Chương Trình:

  • Từ ngày 01/08/2018 đến hết ngày 31/08/2018.
  1. Chi Tiết Chương Trình:
Thời gian Chương trình
 01/08 – 31/08  Thưởng 300.000 VND vào Ví Trên sau khi kích hoạt tài khoản


Lưu ý:

  • Chương trình áp dụng cho tài xế tạo và kích hoạt tài khoản từ ngày 01/08 – 31/08.
  • Chương trình áp dụng cho Tài xế mới đăng ký chạy thử / chạy chính thức.