Menu Driver Sign-Up

Hướng dẫn về Cuốc xe Khuyến mãi

Kính gửi Quý Đối tác và Tài xế,

Để đảm bảo Tài xế thao tác đúng khi nhận cuốc xe khuyến mãi, GrabCar xin thông báo như sau:
Quy Trình Tài Xế Nhận Lại Tiền Từ Cuốc Xe Khuyến Mãi

Cách Nhập Biên Nhận Của Cuốc Xe Khuyến Mãi

GrabCar sẽ quản lý chặt chẽ hành vi của Tài xế và sẽ có chế tài cho Tài xế nhập sai.
Công ty chúng tôi luôn mong muốn được hợp tác, hỗ trợ và đồng hành cùng Quý Đối tác.
Xin chân thành cám ơn,
Đội ngũ GrabCar.