Grab | Cập nhật điểm hỗ trợ Grab dành cho Đối tác

Quý Đối tác thân mến, 

Với mục đích thuận tiện hỗ trợ cho quý Đối tác tài xế (4 bánh và 2 bánh) khi gặp khó khăn trong quá trình vận hành chuyến xe trên ứng dụng Grab. Grab cập nhật địa chỉ và thời gian làm việc của các điểm hỗ trợ Grab trên toàn quốc như sau:

Trân trọng,

Đội ngũ Grab.