Menu Driver Sign-Up

[Hà Nội] Thay đổi giờ làm việc các điểm hỗ trợ (từ ngày 1/2/2016)

Quý Tài xế thân mến,
Để tạo điều kiện thuận lợi và nâng cao hiệu quả hỗ trợ Quý Tài Xế, Công ty TNHH Grabtaxi trân trọng thông báo về việc thay đổi giờ làm việc tại các điểm hỗ trợ tại Hà Nội, cụ thể như sau:
1. Thời gian làm việc mới : Áp dụng từ ngày 01/02/2016 cho đến khi có thông báo mới
•         Sáng:   Từ 8h  –  12h
•         Chiều: Từ 13h – 18h
2. Danh sách các Điểm hỗ trợ áp dụng giờ làm việc mới và địa chỉ, hotline cụ thể:

image001
Quý Tài Xế cập nhật thông tin để thuận tiện và chủ động trong công việc!
Xin trân trọng cảm ơn,
Công ty TNHH GrabTaxi