Menu Driver Sign-Up

[GrabCar] Thông báo v/v Nâng cao chất lượng phục vụ GrabCar

Kính gởi quý Tài xế thân mến

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ của tài xế GrabCar, kể từ ngày 03.05.2016, Grab áp dụng quy trình sàng lọc và đánh giá chất lượng tài xế trên toàn hệ thống định kỳ. Rất mong Quý Tài xế vui lòng hợp tác.

 • Thời gian hiệu lực: 03/05/2016 đến khi có thông báo mới
 • Đối tượng: Tài xế sử dụng ứng dụng GrabCar
 • Quy định chung:
  • Định kỳ hằng tuần hệ thống ghi nhận điểm đánh giá từ khách hàng của tài xế. Nếu điểm đánh giá này dưới 4.5 sao (<4.5 sao). Grab sẽ áp dụng chế tài theo quy định.
  • Bước 1: Gởi nội dung SMS cảnh cáo về điểm đánh giá, TX có thời gian 2 tuần (14 ngày) để cải thiện
  • Bước 2: Sau 2 tuần điểm đánh giá của Tài xế không cải thiện, Grab sẽ đơn phương ngưng hoạt động của tài khoản tài xế.
  • Đối với điểm đánh giá dưới 4 sao Grab sẽ đơn phương ngưng hợp tác ngay tại thời điểm xét đánh giá.

GC

Xin chân thành cảm ơn!