Menu Driver Sign-Up

[GrabCar] Thông báo về việc kết thúc Chương trình thưởng đặc biệt Tết Bính Thân

Kính gửi Quý Đối tác,

GrabCar xin thông báo về việc kết thúc chương trình thưởng đặc biệt Tết Bính Thân 2016 như sau:

  • Chương trình thưởng đặc biệt Tết Bính Thân 2016 sẽ kết thúc vào 23h59 ngày 12/2/2016.
  • Từ ngày 13/2, Chương trình thưởng dành cho Tài xế và Chủ xế sẽ trở về Chương trình thưởng cũ

CHẠY CÀNG NHIỀU, THƯỞNG CÀNG CAO

Thời gian áp dụng: 13/2/2016 – đến khi có thông báo kế tiếp

Đối tượng áp dụng: Tài xế & Chủ xe GrabCar

I/ THƯỞNG NGÀY THEO DOANH THU

* Hà Nội

1

* TP Hồ Chí Minh

2

II/ THƯỞNG SAO THEO TUẦN

* Hà Nội

2

* TP Hồ Chí Minh

4

 Điều kiện áp dụng:

  • Tỷ lệ chấp nhận cuốc tối thiểu 85% (Bằng số cuốc Tài xế bấm nhận chia tổng số cuốc phát đến)
  • Tỷ lệ hủy cuốc do Tài xế tối đa 15% (Được tính bằng số cuốc Tài xế bấm hủy chia tổng số cuốc Tài xế bấm nhận)
  • Các tỷ lệ Chấp nhận cuốc và Tỷ lệ hủy cuốc được tính lũy tiến theo các ngày trong tuần, bắt đầu từ Thứ Hai và kết thúc vào Chủ nhật
  • Đối với chương trình thưởng Sao, các chỉ số: đánh giá sao, tỷ lệ chấp nhận cuốc, tỷ lệ hủy cuốc, thưởng tuần đều được tính từ Thứ 2 đến Chủ nhật. (ngày bắt đầu tính thưởng: Thứ 2, 01/02/2016)
  • Tài xế chỉ chở tối đa 01 Khách hàng 02 lần/ngày, nếu chở nhiều hơn hệ thống kiểm soát của công ty sẽ nghi ngờ gian lận và sẽ bị khóa tài khoản vĩnh viễn.
  • Tài xế đạt mốc nào nhận thưởng mốc đó, không cộng gộp các mốc thưởng với nhau.
  • Những cuốc xe ngoài phạm vi phục vụ của GrabCar (cuốc xe đi tỉnh) sẽ không được tính vào doanh thu ngày.
  • Ngày hoạt động là ngày có phát sinh cuốc hoàn thành.

*Lưu ý: Chương trình thưởng mới này được thông báo qua các kênh: Email, tờ rơi phát tại điểm hỗ trợ, thông báo dán tại văn phòng Grab, Blog Tài xế… Quý đối tác vui lòng cập nhật.