Menu Driver Sign-Up

[GrabCar] Thông báo thời gian kết thúc CT miễn phí – chia sẻ tối đa 20% phí hoa hồng trong khung giờ vàng: 23h59 ngày 10/7/2016

Kính gửi Qúy Đối tác,

Chương trình miễn phí – chia sẻ doanh thu tối đa 20% phí hoa hồng đối với các cuốc xe trong khung giờ vàng sẽ được kết thúc vào 23:59 ngày 10/7/2016.

Bắt đầu từ 11/7/2016, mức phí hoa hồng 20% sẽ được áp dụng lại cho tất cả các khung giờ tại Hà Nội và tp Hồ Chí Minh.

Tính đến 23h59 ngày 10/7/2016, mức phí hoa hồng đang được áp dụng trong khung giờ vàng như sau:

1

Mọi ý kiến đóng góp xin vui lòng liên hệ

  +  HCM : 0902.348.144 / 0902.348.001 / 0902.344.205 / 0902.347.324 / 08.7108.7108

 +  HN : 0902.342.782 / 0902.348.808 / 0902.348.755 / 04.7108.7108

Trân trọng,

Đội ngũ GrabCar.