Menu Driver Sign-Up

[GrabCar] Thông báo bảo trì nâng cấp hệ thống

Kính gửi Quý Đối tác,

Từ 00:00 đến 03:00 ngày 23/05/2016, Grab tiến hành bảo trì nâng cấp trên toàn hệ thống. Chúng tôi xin thông báo đến Quý Đối tác: trong thời gian trên hoạt động của ứng dụng sẽ tạm thời gián đoạn. Rất mong Quý Đối tác thông cảm, chủ động sắp xếp thời gian làm việc để hạn chế ảnh hưởng đến quá trình hoạt động.

Xin chân thành cảm ơn,

Đội Ngũ GrabCar.