Menu Driver Sign-Up

[GrabCar] Kết quả CT “ONLINE GIỜ VÀNG – Nhận ngay thưởng lớn” (từ 13/6)

GrabCar chúc mừng cho những Tài Xế may mắn nhận được thưởng “Nóng” của chương chương trình

ONLINE GIỜ VÀNG – NHẬN THƯỞNG LỚN” tại Hà Nội & Hồ Chí Minh

1. Danh sách Tài Xế may mắn ngày 13/6/2016

Khu vực KHUNG GIỜ TÊN TÀI XẾ BSX SỐ TIỀN
Hà Nội
11h – 12h Bùi Văn Nhất (R) 30A-8**.80 Hủy thưởng (1)
11h – 12h Nguyễn Văn Huy (R) 30A-8**.10 2,000,000
12h – 13h Trần Văn Hồi (R) 30A-4**.52 2,000,000
17h – 18h Lê Xuân Nhã (R) 30A-8**.64 Hủy thưởng (2)
17h – 18h Trần Hùng (R) 30A-9**.97 4,000,000
18h – 19h Nghiêm Đình Ngọc (R) 30A-7**.12 4,000,000
Hồ Chí Minh
11h – 12h Tạ Quốc Việt (SR) 51F-5**.83 2,000,000
12h – 13h Nguyễn Văn Tùng (SR) 51F-6**.51 2,000,000
17h – 18h Huỳnh Ngọc Anh (SR) 51A-2**.25 Hủy thưởng (3)
17h – 18h Nguyễn Văn Sơn (SR) 51A-2**.74 4,000,000
18h – 19h Nguyễn Chí Dũng (SR) 51F-6**.24 Hủy thưởng (4)
18h – 19h Đặng Quốc Hùng (SR) 51F-5**.22 4,000,000

(1)(2)(3)(4) Tài xế Bùi Văn Nhất (R), Lê Xuân Nhã (R), Huỳnh Ngọc Anh (SR), Nguyễn Chí Dũng (SR) trong quá trình hoạt động GrabCar có vi phạm Quy tắc ứng xử của Grab, nên dù là Tài xế may mắn được hệ thống chọn lựa chọn nhưng sẽ Hủy giải thưởng.

2. Danh sách Tài Xế may mắn ngày 14/6/2016

Khu vực KHUNG GIỜ TÊN TÀI XẾ BSX SỐ TIỀN
Hà Nội
11h – 12h Phạm Công Hoan (R) 29A-2**.40 2,000,000
12h – 13h Nguyễn Quang Nghĩa (R) 29A-7**.97 Hủy thưởng (5)
12h – 13h Nguyễn Trung Thảo (R) 30A-8**.32 2,000,000
17h – 18h Nguyễn Ngọc Điệp (R) 30A-8**.97 4,000,000
18h – 19h Lê Quang Quý (R) 30A-8**.65 4,000,000
Hồ Chí Minh
11h – 12h Trầm Thái Thân (SR) 56N-5**5 2,000,000
12h – 13h Đinh Tuấn Anh (SR) 51F-6**.71 2,000,000
17h – 18h Lê Vĩnh Lộc (SR) 51F-2**.89 4,000,000
18h – 19h Thái Minh Lợi (SR) 51F-5**.91 4,000,000

(5) Tài xế Nguyễn Quang Nghĩa (R) trong quá trình hoạt động GrabCar có vi phạm Quy tắc ứng xử của Grab, nên dù là Tài xế may mắn được hệ thống chọn lựa chọn nhưng sẽ Hủy giải thưởng.

3. Danh sách Tài Xế may mắn ngày 15/6/2016

Khu vực KHUNG GIỜ TÊN TÀI XẾ BSX SỐ TIỀN
Hà Nội
11h – 12h Đỗ Văn Nhân (R) 29A-2**.81 2,000,000
12h – 13h Nguyễn Văn Chiến (R) 30A-9**.14 Hủy thưởng (6)
12h – 13h Phạm Công Lượng (R) 30A-7**.63 2,000,000
17h – 18h Đoàn Ngọc Minh (R) 30A-8**.43 Hủy thưởng (8)
17h – 18h Bùi Tiến Huỳnh (R) 30A-8**.84 4,000,000
18h – 19h Nguyễn Khắc Cường (R) 30E-1**.69 4,000,000
Hồ Chí Minh
11h – 12h Đặng Văn Thương (SR) 51F-4**.52 2,000,000
12h – 13h Lê Trường Giang (SR) 62A-0**.21 Hủy thưởng (7)
12h – 13h Nguyễn Thanh Kiệt (SR) 51F-5**.92 2,000,000
17h – 18h Hà Quốc Thi (SR) 51F-4**.86 4,000,000
18h – 19h Lê Kim Quang (SR) 51F-3**.87 4,000,000

(6)(7)(8) Tài xế Nguyễn Văn Chiến (R), Lê Trường Giang (SR), Đoàn Ngọc Minh (R) trong quá trình hoạt động GrabCar có vi phạm Quy tắc ứng xử của Grab, nên dù là Tài xế may mắn được hệ thống chọn lựa chọn nhưng sẽ Hủy giải thưởng.

4. Danh sách Tài Xế may mắn ngày 16/6/2016

Khu vực KHUNG GIỜ TÊN TÀI XẾ BSX SỐ TIỀN
Hà Nội
11h – 12h Bùi  Văn Thủy (R) 30A-8**.90 Hủy thưởng (9)
11h – 12h Trịnh Xuân Quyền (R) 29A-6**.47 2,000,000
12h – 13h Ngô Thế Vinh (R) 29A-9**.83 2,000,000
17h – 18h Nguyễn Mạnh Linh (R) 30A-9**.39 4,000,000
18h – 19h Chử Ngọc Tú (R) 30A-7**.29 4,000,000
Hồ Chí Minh
11h – 12h Lê Trọng Trí (SR) 51F-3**.50 2,000,000
12h – 13h Lê Trần Phương (SR) 51F-5**.39 2,000,000
17h – 18h Nguyễn Văn Duy (SR) 51F-5**.27 4,000,000
18h – 19h Huỳnh Tấn Thới (SR) 51F-3**.59 Hủy thưởng (10)
18h – 19h Châu Đình Anh Tuấn (SR) 51F-5**.97 4,000,000

(9)(10) Tài xế Bùi Văn Thủy (R), Huỳnh Tấn Thới (SR) trong quá trình hoạt động GrabCar có vi phạm Quy tắc ứng xử của Grab, nên dù là Tài xế may mắn được hệ thống chọn lựa chọn nhưng sẽ Hủy giải thưởng.

5. Danh sách Tài Xế may mắn ngày 17/6/2016

Khu vực KHUNG GIỜ TÊN TÀI XẾ BSX SỐ TIỀN
Hà Nội
11h – 12h Nguyễn Dũng Tú (R) 30A-8**.93 2,000,000
12h – 13h Nguyễn Bá Mạnh (R) 30A-8**.86 Hủy thưởng (12)
12h – 13h Nguyễn Huy Hoàng (R) 30A-7**.33 2,000,000
17h – 18h Trần Văn Hòa (R) 30A-7**.10 4,000,000
18h – 19h Nguyễn Trọng Giáp (R) 29A-3**.39 4,000,000
Hồ Chí Minh
11h – 12h Phạm Trọng Trường (SR) 51F-6**.65 Hủy thưởng (11)
11h – 12h Nguyễn Trung Hiếu (SR) 51F-3**.06 2,000,000
12h – 13h Nguyễn Hữu Phú (SR) 51F-2**.31 2,000,000
17h – 18h Hà Thanh Tâm (SR) 51F-6**.63 4,000,000
18h – 19h Nguyễn Cao Cường (SR) 51F-3**.32 4,000,000

(11)(12) Tài xế Phạm Trọng Trường (SR), Phạm Bá Mạnh (R) trong quá trình hoạt động GrabCar có vi phạm Quy tắc ứng xử của Grab, nên dù là Tài xế may mắn được hệ thống chọn lựa chọn nhưng sẽ Hủy giải thưởng.

6. Danh sách Tài Xế may mắn ngày 18/6/2016

Khu vực KHUNG GIỜ TÊN TÀI XẾ BSX SỐ TIỀN
Hà Nội
11h – 12h Trịnh Duy Chiến (R) 30A-9**.41 Hủy thưởng (13)
11h – 12h Bùi Thanh Tùng (R) 30E-0**.70 2,000,000
12h – 13h Vũ Văn Việt (R) 30A-0**.30 2,000,000
17h – 18h Đỗ Hùng Cường (R) 30A-8**.37 Hủy thưởng (15)
17h – 18h Bùi Thanh Tùng (R) 30E-0**.70 4,000,000
18h – 19h Phạm Quang Long (R) 29A-1**.83 4,000,000
Hồ Chí Minh
11h – 12h Phan Văn Thái (SR) 51F-5**.03 Hủy thưởng (14)
11h – 12h Trần Minh Thái (SR) 51A-1**.07 2,000,000
12h – 13h Đặng Minh Cang (SR) 51F-5**.92 2,000,000
17h – 18h Lâm Quang Thơ (SR) 61A-0**.32 Hủy thưởng (16)
17h – 18h Dương Thái Huy 51F-3**.73 4,000,000
18h – 19h Trần Chí Độ (SR) 51F-5**.68 4,000,000

(13)(14)(15)(16) Tài xế Trịnh Duy Chiến (R), Phan Văn Thái (SR), Đỗ Hùng Cường (R), Lâm Quang Thơ (SR) trong quá trình hoạt động GrabCar có vi phạm Quy tắc ứng xử của Grab, nên dù là Tài xế may mắn được hệ thống chọn lựa chọn nhưng sẽ Hủy giải thưởng

7. Danh sách Tài Xế may mắn ngày 19/6/2016

Khu vực KHUNG GIỜ TÊN TÀI XẾ BSX SỐ TIỀN
Hà Nội
11h – 12h Phạm Đăng Tặng (R) 29A-0**.59 Hủy thưởng (16)
11h – 12h Đỗ Văn Tuấn (R)  30A-8**.04 2,000,000
12h – 13h Phạm Sỹ Thành (R)  30E-0**.96 2,000,000
17h – 18h Trần Ngọc Toàn (R)  30E-3**.36 Hủy thưởng (17)
17h – 18h Phan Văn Thưởng (R)  30E-8**.80 4,000,000
18h – 19h Nguyễn Văn Thuận (R)  30A-9**.88 4,000,000
Hồ Chí Minh
11h – 12h Nguyễn Thanh Thuận (SR) 51F-5**.99 2,000,000
12h – 13h Đinh Công Tấn (SR)  51F-5**.63 2,000,000
17h – 18h Nguyễn Xuân Thủy (SR)  51F-3**.05 Hủy thưởng (18)
17h – 18h Trịnh Văn Thu  51F-6**.22 4,000,000
18h – 19h Nguyễn Thanh Thảo (SR)  51F-3**.25 Hủy thưởng (19)
18h – 19h Hồ Nguyễn Thiện Hoàng (SR)  51F-5**.28 4,000,000

(16)(17)(18)(19) Tài xế Phạm Đăng Tặng (R), Trần Ngọc Toàn (R), Nguyễn Xuân Thủy (SR), Nguyễn Thanh Thảo (SR) trong quá trình hoạt động GrabCar có vi phạm Quy tắc ứng xử của Grab, nên dù là Tài xế may mắn được hệ thống chọn lựa chọn nhưng sẽ Hủy giải thưởng.

8. Danh sách Tài Xế may mắn ngày 20/6/2016

Khu vực KHUNG GIỜ TÊN TÀI XẾ BSX SỐ TIỀN
Hà Nội
11h – 12h Vũ Văn Sơn (R) 30E-3**.48 2,000,000
12h – 13h Lê Trung Kiên (R)  30Y-3**7 2,000,000
17h – 18h Nguyễn Văn Dũng (R)  30A-8**.51 Hủy thưởng (21)
17h – 18h Vũ Đức Cường (R)  30A-8**.06 4,000,000
18h – 19h Nguyễn Quang Thái (R)  30A-8**.85 Hủy thưởng (22)
18h – 19h Vũ Thế Dũng (R)  30A-9**.88 4,000,000
Hồ Chí Minh
11h – 12h Trương Quốc Thái 51F-6**.37 Hủy thưởng (20)
11h – 12h Tống Văn Huy  51F-0**.58 2,000,000
12h – 13h Nguyễn Khắc Nghiệp (SR)  51F-5**.17 2,000,000
17h – 18h Nguyễn Xuân Thiện (SR)  51F-6**.58 4,000,000
18h – 19h Võ Văn Được   51F-0**.86 Hủy thưởng (23)
18h – 19h Phạm Quốc Chính   61A-2**.35 4,000,000

(20)(21)(22)(23) Tài xế Trương Quốc Thái, Nguyễn Văn Dũng (R), Nguyễn Quang Thái (R), Võ Văn Được  trong quá trình hoạt động GrabCar có vi phạm Quy tắc ứng xử của Grab, nên dù là Tài xế may mắn được hệ thống chọn lựa chọn nhưng sẽ Hủy giải thưởng.

9. Danh sách Tài Xế may mắn ngày 21/6/2016

Khu vực KHUNG GIỜ TÊN TÀI XẾ BSX SỐ TIỀN
Hà Nội
11h – 12h Đỗ Duy Nhất (R) 30A-7**.53 2,000,000
11h – 12h Nguyễn Đức Ngọc (R) 30A-8**.20 2,000,000
17h – 18h Lê Văn Trung (R) 29A-5**.16 4,000,000
18h – 19h Ngô Thế Vinh (R) 29A-9**.83 4,000,000
Hồ Chí Minh
11h – 12h Nguyễn Trường Sơn (SR) 51A-7**.08 2,000,000
12h – 13h Mai Thanh Hồng (SR) 51F-6**.32 2,000,000
17h – 18h Nguyễn Ngọc Thành 51F-5**.14 4,000,000
18h – 19h Đặng Văn Tuân (SR) 51F-5**.03 Hủy thưởng (24)
18h – 19h Nguyễn Anh Vũ (SR) 51F-5**.70 4,000,000

(24) Tài xế Đặng Văn Tuân (SR) trong quá trình hoạt động GrabCar có vi phạm Quy tắc ứng xử của Grab, nên dù là Tài xế may mắn được hệ thống chọn lựa chọn nhưng sẽ Hủy giải thưởng.

Lưu ý: Chương trình thưởng GIỜ VÀNG sẽ công bố kết quả giải thưởng ngay sau khi kết thúc khung giờ quay thưởng! Tuy nhiên, kết quả có thể bị hủy nếu Quý TX trúng giải vi phạm Quy tắc Ứng xử hoặc không thực hiện đúng điều kiện của chương trình! Chi tiết và điều kiện tham gia xét thưởng của chương trình được công bố tại Blog TX! Quý TX vui lòng tham khảo thêm, xin cảm ơn!

Hãy online liên tục và thực hiện đúng các quy định hoạt động của dịch vụ GrabCar để kiếm thêm thu nhập và có cơ hội được thưởng “nóng”!