Menu Driver Sign-Up

[GrabCar] Hướng dẫn quyết toán Thuế Thu Nhập Cá Nhân năm 2015

Quý tài xế thân mến,

Quý tài xế có nhu cầu về chứng từ quyết toán thuế Thu Nhập Cá Nhân năm 2015 vui lòng liên hệ và cung cấp các thông tin cần thiết bao gồm:
– Họ tên
– Mã số thuế
– Quốc tịch
– Địa chỉ & Số điện thoại liên hệ
– Chứng minh nhân dân (bao gồm cả ngày cấp và nơi cấp)
Thời hạn đăng ký: từ 20/02/2016  đến 05/03/2016.
Đối với TX tại Hà Nội: vui lòng gửi thông tin theo email: admin.grabcarhn@grab.com
Đối với TX tại Hồ Chí Minh: vui lòng gửi thông tin theo email: admin.grabcarhcmc@grab.com
Quý Tài xế lưu ý và đăng ký thông tin theo đúng quy định.
Trân trọng,
Đội ngũ GrabCar.