Menu Driver Sign-Up

[GrabCar] CT Hành Khách Bí Ẩn – Nỗ lực không ngừng, nhận thưởng xứng đáng, áp dụng từ 15/8/2016

Phạm vi áp dụng: TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh

Thời gian áp dụng: 15/08/2016 đến khi có thông báo mới.

1 . Chương trình Quay Số May Mắn – Nỗ lực không ngừng, nhận thưởng xứng đáng

Đối tượng tham gia: Đối tác đang hoạt động loại hình GrabCar trên toàn quốc

Thể lệ tham gia:

 •  Trong thời gian diễn ra chương trình sẽ có Đội thanh tra thị trường và Hành Khách Bí Ẩn (HKBA) ngẫu nhiên thực hiện những chuyến đi cùng tài xế.

 • Thông qua đánh giá từ đội thanh tra thị trường và các HKBA, mỗi chuyến đi được đánh giá “ĐẠT YÊU CẦU” tài xế sẽ nhận được 1 cơ hội tham gia quay số may mắn.

 • Càng hoàn thành được nhiều chuyến xe cùng HKBA, tài xế sẽ nhận được càng nhiều cơ hội tham gia quay số may mắn.

 • Vào ngày cuối cùng của tháng, GrabCar tổng kết và công bố danh sách tài xế được tham gia quay số may mắn, hệ thống thực hiện quay số và trao giải vào  tuần đầu của tháng tiếp theo.

 • Chương trình được thực hiện định kỳ mỗi tháng.

Cơ cấu giải thưởng

1

(*): Số lượng giải thưởng trên 1 tháng.

Điều kiện xét thưởng:

 • Để đạt được đánh giá “ĐẠT YÊU CẦU” từ HKBA trên các chuyến xe,  tài xế và xe cần đảm bảo các yêu cầu bên dưới, bất kỳ 1 hạng mục nào không đáp ứng sẽ có kết quả đánh giá “KHÔNG ĐẠT YÊU CẦU”.

2

 • Các cuốc xe ghi nhận có hành vi vi phạm Quy Tắc Ứng Xử đều được xét là cuốc xe “KHÔNG ĐẠT YÊU CẦU” .

Ví dụ: Hủy cuốc xe không thông báo khách, hủy cuốc xe với lý do không hợp lý (Điều 27 bộ QTƯX)  => “KHÔNG ĐẠT YÊU CẦU”

 • Danh sách tài xế được tham gia chương trình quay số may mắn cần đảm bảo các điều kiện:

 • Trong tháng xét thưởng không có bất kỳ cuốc xe nào có kết quả “KHÔNG ĐẠT YÊU CẦU” , nếu có 1 lần không đạt yêu cầu sẽ bị loại quyền lợi tham gia chương trình.

 • Xét lịch sử hoạt động của tài xế trong vòng 45 ngày tính đến ngày xét thưởng, nếu tài xế từng phát sinh vi phạm quy định QTƯX, sẽ loại quyền lợi tham gia chương trình.

 • Định kỳ ngày cuối cùng của tháng, GrabCar sẽ tổng kết dữ liệu và công bố danh sách tài xế đủ điều kiện tham gia quay số may mắn.

 • Danh sách trúng thưởng sẽ được công bố và trao thưởng vào đầu tháng tiếp theo ( từ ngày 1 đến ngày 5 tháng kế tiếp) .

 • Tiền thưởng được nạp Topup vào ví tài khoản của tài xế may mắn trúng thưởng.

 • Số tiền thưởng sẽ được khấu trừ thuế theo quy định Nhà Nước (tài xế sẽ thực nhận số tiền sau khi đã trừ thuế)

2. Chương trình  Quay Số May Mắn – Bất ngờ mỗi ngày

Đối tượng tham gia : Đối tác đang hoạt động loại hình GrabCar trên toàn quốc

Thể lệ tham gia:

 • Trong thời gian diễn ra chương trình sẽ có Đội thanh tra thị trường và Hành Khách Bí Ẩn (HKBA) ngẫu nhiên thực hiện những chuyến đi cùng tài xế.

 • Thông qua đánh giá từ đội thanh tra thị trường và các HKBA, mỗi 1 chuyến xe được đánh giá “ĐẠT YÊU CẦU” tài xế nhận được 1 quay số may mắn.

 • Hệ thống tiến hành quay số để chọn ra tài xế may mắn nhất trong ngày.

 • Giải thưởng sẽ được trao trực tiếp cho tài xế may mắn ngay khi có kết quả.

Cơ cấu giải thưởng:

4

(**): Số lượng giải thưởng trong 1 tháng.

Điều kiện xét thưởng:

 • Kết quả đánh giá từ HKBA trong ngày “ĐẠT YÊU CẦU”.

 • Mỗi chuyến đi được đánh giá “ĐẠT YÊU CẦU” tài xế sẽ nhận được 1 cơ hội tham gia quay số may mắn.

 • Nếu trong ngày tài xế thực hiện nhiều hơn 1 cuốc xe được HKBA đánh giá nhưng kết quả không đồng nhất, sẽ bị loại quyền lợi tham gia quay số.

 • Kết quả đánh giá của các ngày trước không ảnh hưởng đến kết quả của ngày hôm sau.

Ví dụ: Ngày 1: Tài xế được đánh giá “KHÔNG ĐẠT YÊU CẦU” => Không được tham gia quay số.

Ngày 2: Tài xế được đánh giá “ĐẠT YÊU CẦU” => Được tham gia quay số may mắn ngày 2.

 • Xét lịch sử hoạt động của tài xế trong vòng 45 ngày tính đến ngày xét thưởng, nếu tài xế từng phát sinh vi phạm quy định QTƯX, sẽ loại quyền lợi tham gia chương trình.

Lưu Ý :

 • Tài xế cần duy trì chất lượng phục vụ tốt để đạt được những quyền lợi từ chính sách của công ty.
 • Tài xế cần tuân thủ quy định Quy Tắc Ứng Xử, Đội thanh tra thị trường và Hành Khách Bí Ẩn thường xuyên kiểm tra quá trình hoạt động của tài xế.