Menu Driver Sign-Up

[GrabCar] Bộ “Quy Tắc Ứng Xử Đối Với Bên Cung Cấp Xe Và Lái Xe” điều chỉnh từ 5/4/2016

Quý Đối tác thân mến,

Từ ngày 05/04/2016, GrabCar điều chỉnh “Quy Tắc Ứng Xử Đối Với Bên Cung Cấp Xe Và Lái Xe”, bộ quy tắc có hiệu lực từ thời điểm thông báo cho đến khi có thông báo khác. Rất mong Quý Đối tác và Quý Tài xế nghiêm túc thực hiện nội dung trong bộ quy tắc bên dưới.

2

3

4

5

6 7 8

Mọi thắc mắc, Quý Đối tác và Quý Tài xế vui lòng liên hệ qua hộp thư điện tử: admin.grabcarhcmc@grab.com (GC Hồ Chí Minh) hoặc  admin.grabcarhn@grab.com (GC Hà Nội).

Xin chân thành cảm ơn!

Đội ngũ GrabCar