[GRABBIKE HCM] CẬP NHẬT CT THƯỞNG NGỌC MỚI, ÁP DỤNG TỪ 28/01/2019