[Grab 2 bánh] Cập nhật chương trình thưởng ngọc tại Đà Nẵng, Huế, Hội An, Khánh Hoà, Cần Thơ, Vũng Tàu, Quảng Ninh & Hải Phòng từ 22/06/2020