[GRABFOOD] DANH SÁCH ĐỐI TÁC TỤ TẬP TRƯỚC CỬA HÀNG GÂY MẤT TRẬT TỰ

Quý Đối tác thân mến,

Trong nhiều tuần qua, GrabFood đã ghi nhận được một số Đối Tác có hành vi tụ tập trước cửa hàng để đợi đơn hàng và gây mất trật tự an ninh khu vực. 

GrabFood KHÔNG KHUYẾN KHÍCH hành vi trên và trong thời gian tới sẽ tiếp tục kiểm tra chặt chẽ, siết chặt xử phạt tại các tụ điểm khác trong thành phố ở các tuần tiếp theo.

Dưới đây là danh sách các đối tác vi phạm và đã được xử lý mạnh tay theo Quy Tắc Ứng Xử (cập nhật trong tháng 7): 

Kính mong Đối tác lưu ý không vi phạm để tránh ảnh hưởng dẫn đến gián đoạn hoạt động, xin cảm ơn!

Trân trọng
Đội ngũ Grab